سلام...

هووووووم بازم یک خبر خوش دیگه!

اینبار میخوام قبولی مـهدی رو بهش تبــــــــریک بگـــم

مـهدی جــان از صـمـیـم قــلب و وجود و اینـا! بهت تبـــریک میگم

همـچنین به خــانواده ی گلــت نخســـوزن بـابـات!(سوء تفاهم نــشه!)

ایشالله دامـــادیت!(عــــجب دعایی کردمــــــا! از اون نــفریـن قشنــگاست!)

دانـــــشجویی مبـــــارکت باشــه عــــزیــــز ... چقـــــــدر هــم بهت میـــاد!

ایشـــــــالله فـــــارق التحصیلــــیت منـــــم بتــــونـــــــــم بیـــــــــام ...

هـمیشـــــــه مـــــــوفـــــــق بـاشــــی مـهدی جـــــــــــان

ایــــــــــــن آرزوی مـنـــــــــــــــــه

دست حق به همراهت...

دسته ها : جشن
پنج شنبه جهاردهم 6 1387
X